ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ පිහිනුම් ශූරයෙකුගෙන් නව ආසියාතික වාර්තාවක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ පිහිනුම් ශූරයෙකුගෙන් නව ආසියාතික වාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ පිහිනුම් ශූරයෙකුගෙන් නව ආසියාතික වාර්තාවක්

නව ආසියාතික වාර්තාවක් තබමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් හමුදාවේ නායක ගුවන් භට රොෂාන් අබේසුන්දර තලෙයිමන්නාරමේ සිට ඉන්දියාවේ ධනුෂ්කෝඩි දක්වා පිහිනා ගියේ ය.

රොෂාන් අබේසුන්දර පවසන්නේ, මෙහි අරමුණ සාගරය පරිසරය රැක ගැනීමේ පණිවිඩය ලෝකයට රැගෙන යාම බවයි..

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නායක ගුවන් භට රොෂාන් අබේසුන්දර :

“මගේ බලාපොරොත්තුව ලංකාවේ මන්නාරමේ ඉදන් ඉන්දියාවේ දනුෂ්කෝඩි දක්වා පීනලා ආපහු එන්න. බලාපොරොත්තුව පැය 35 ක වගේ කාලෙකින් එන්න. ඒ වගේම මේකට ගොඩක් අය උදව් කළා . මගේ අරමුණ සාගරයට පොලිතින් ප්ලාස්ටික් ඇතුල් කරන්න එපා කියලා ලෝකවාසීන්ට පණිවිඩයක් දෙන්න”

රොෂාන් අබේසුන්දර ඉන්දියාවේ ධනුෂ්කෝඩි දක්වා පිහිනා ගොස් නැවත තලෙයිමන්නාරම දක්වා පිහිනීමට නියමිත ය.

ඔහු පිහිනීමට නියමිත මුළු දුර ප්‍රමාණය කිලෝ මීටර් 59 යි මීටර් 500 කි.

COMMENTS