ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 250,000 ක් ඉතාලියේ සිට ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීම අවහිර කරයි! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 250,000 ක් ඉතාලියේ සිට ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීම අවහිර කරයි!

ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 250,000 ක් ඉතාලියේ සිට ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීම අවහිර කරයි!

යුරෝපා කොමිසම සහ ඉතාලිය විසින් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොරෝනා වයිරස් එන්නත ඕස්ට්‍රේලියාවට එවීම​ අවහිර කර ඇති අතර ඖෂධ නිෂ්පාදකයින් සිය යුරෝපා සංගම් ගිවිසුම් වලට අදාල බැඳීම් ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වූ බව ආරංචි මාර්ග පවසයි.  තවද​, ප්‍රධාන නිෂ්පාදකයින් සමඟ සැපයුම් ගැටළු සම්බන්ධයෙන් මන්දගාමී ප්‍රගතියක් ඇති බවට නිලධාරීන් චෝදනා කර තිබේ.

මේ අනුව​, විශාල ඖෂධ සමාගම් ඔවුන්ගේ කොන්ත්‍රාත්තු වලට ගරු කරන බවට වග බලා ගැනීම සඳහා යුරෝපා සමූහය විසින් පිහිටුවන ලද අපනයන පාලන ක්‍රමයක් පළමු වරට භාවිතා කිරීම නිසා ඕස්ට්‍රේලියාව සඳහා නියම කර ඇති ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත් මිලියන හතරෙන් එකක් අපනයනය කිරීම අවහිර කර ඇත.

රෝමයට ආසන්නයේ පිහිටි ඇනග්නි කම්හලෙන් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත් මාත්‍රා 250,000 ක් ඕස්ට්‍රේලියාවට අපනයනය කිරීමට​ ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා සමාගම​ ඉතාලි රජයෙන් අවසර ඉල්ලා ඇති බව ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ඉතාලි රජය එය ප්‍රතික්ෂේප කළ අතර යුරෝපා කොමිසම එම​ තීරණයට සහාය දුන් බව සඳහන්. මේ පිළිබඳව ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා සමාගම අදහස් දැක්වීමෙන් වැළකී සිටින බවද සඳහන් වේ.

COMMENTS