වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයෙන් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් දෙදෙනෙකු වාර්තා වෙද්දී බැංකු දෙකක් නවතම කොරෝනා නිරාවරණ ස්ථානයන් අතරට! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයෙන් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් දෙදෙනෙකු වාර්තා වෙද්දී බැංකු දෙකක් නවතම කොරෝනා නිරාවරණ ස්ථානයන් අතරට!

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයෙන් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් දෙදෙනෙකු වාර්තා වෙද්දී බැංකු දෙකක් නවතම කොරෝනා නිරාවරණ ස්ථානයන් අතරට!

අද දින මෙල්බන් හොලිඩේ ඉන් හෝටලය ආශ්‍රිතව තවත් දේශීය කොරෝනා සිද්ධීන් 2ක් වාර්තා වන අතර මේ වන විට මෙම හෝටලය හා සම්බන්ධ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 10 දක්වා වර්ධනය වී ඇත​.

මෙලෙස අද දින වාර්තා වී ඇති ආසාදිතයින් දෙදෙනාම කලින් හඳුනා ගත් COVID ආසාදිත හොටල් සේවකයෙකුගේ ගෘහස්ථ සම්බන්ධතාවන් ලෙස හඳුනා ගෙන ඇත​.

ඊයේ දිනයේ වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයින් හා සම්බන්ධ අනාවරණ ස්ථාන ලැයිස්තුව අතරේ පහත සඳහන් ග්ලෙන් වෙවර්ලි බැංකු ශාඛාවන් දෙකද ඇතුලත් කර ඇත​.

  • Commonwealth Bank, Glen Waverley පෙබරවාරි 9 වන දින දහවල් 1.30 ත් 2.45 ත් අතර.
  • HSBC Bank in Glen Waverley පෙබරවාරි 9 වන දින පස්වරු 2.15 ත් 3.30 ත් අතර.

නවතම​ නිරාවරණ ස්ථාන හැකි ඉක්මනින් ප්‍රකාශයට පත් කරන බව සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

COMMENTS