ශ්‍රී ලංකාවේ කෝවිඩ් ආසාදිත මළ සිරුරු භූමදානය කිරීමට ඉඩ දෙන බවට අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාවේ කෝවිඩ් ආසාදිත මළ සිරුරු භූමදානය කිරීමට ඉඩ දෙන බවට අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්!

ශ්‍රී ලංකාවේ කෝවිඩ් ආසාදිත මළ සිරුරු භූමදානය කිරීමට ඉඩ දෙන බවට අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්!

කොවිඩ් ආසාදනය වී ජිවිතක්ෂයට පත්වන පුද්ගලයින් ගේ සිරුරූ භූමදානය කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කර සිටී.

සමගී ජනබල වේගය පක්ෂයේ එස්.එම් මරික්කාර් විසින් නගන ලද ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම පිළිතුර ලබා දෙනු ලැබීය​.

COMMENTS