එක්සත් රාජධානියට තවත් අලුත් කොරෝනා වයිරස් ප්‍රභේදයක් ඇතුල් වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

එක්සත් රාජධානියට තවත් අලුත් කොරෝනා වයිරස් ප්‍රභේදයක් ඇතුල් වේ.

එක්සත් රාජධානියට තවත් අලුත් කොරෝනා වයිරස් ප්‍රභේදයක් ඇතුල් වේ.

එක්සත් රාජධානියට තවත් අලුත් කොරෝනා වයිරස් ප්‍රභේදයක් ඇතුල් වේ.

කොවිඩ් වෛරසයට අදාළ තවත් විකෘති වෛරසයක් එක්සත් රාජධානියට දකුණු අප්‍රිකාවේ ව්‍යාප්ත වන කොවිඩ් වෛරස විකෘතිය ද පැමිණ තිබේ.

මේ තත්ත්වය සමග බ්‍රිතාන්‍යය දකුණු අප්‍රිකාවට සංචරණ තහනමක් පනවා ඇත.

මෙම නව විකෘති වයිරස් ප්‍රභේදය සහිත ආසාදිතයින් දෙදෙනෙකුගෙන් මෙම නව වෛරස ප්‍රභේදය හඳුනාගත් බවයි වාර්තා වන්නේ.

පළමු නව වෛරස ප්‍රභේදය එරට තුළ පැතිර යාමත් සමග රටවල් 40ක් පමණ එරටට සංචරණ තහනමක් පනවා ඇත.

 

COMMENTS