ඕස්ට්‍රේලියාවට එන සංචාරකයින් අතර හෝටල් නිරෝධායනයට යොමු නොවිය යුතු අය​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියාවට එන සංචාරකයින් අතර හෝටල් නිරෝධායනයට යොමු නොවිය යුතු අය​.

ඕස්ට්‍රේලියාවට එන සංචාරකයින් අතර හෝටල් නිරෝධායනයට යොමු නොවිය යුතු අය​.

ඕස්ට්‍රේලියාවට එන සංචාරකයින් අතර හෝටල් නිරෝධායනයට යොමු නොවිය යුතු අය​.

Who is exempt from hotel quarantine after entering Australia?

ගුවන් මගින් හෝ මුහුදෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇතුළු විය හැකි සහ පැමිණීමෙන් දින 14 ක් හෝටල් නිරෝධායනයෙන් නිදහස් විය​ හැක්කේ කාටද යන්න පිළිබඳ විස්තරයක් පහත දැක්වේ.

ජාත්‍යන්තර සංක්‍රාන්තිකයින් (transits)

ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණෙන පුද්ගලයින්ට වෙනත් ජාත්‍යන්තර ගුවන් යානයකින් රටින් පිටව යා හැකි අතර ඔවුන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇතුළු වූ පසු ගුවන් තොටුපලේ නැවතී සිටින තාක් කල් හෝටල් නිරෝධායනයෙන් වැළකී සිටිය හැකි අතර ඊළඟ ගුවන් ගමන පැය අටක් ඇතුළත විය යුතුය​.

එම සංචාරකයින්මීළඟ ගුවන් ගමන සඳහා රැඳී සිටීමේ කාලය පැය අටේ සිට 72 දක්වා නම්, සංචාරකයින් අනිවාර්ය නිරෝධායනයකට යා යුතුය.

රජයේ නිලධාරීන් සහ ඔවුන් යැපෙන්නන්

රජයේ නිලධාරීන් සහ ඔවුන්ගේ යැපෙන්නන් රජයේ නිල සංචාර වලින් පසු නැවත ඕස්ට්‍රේලියාවට ආ පසු ඔවුන්ගේ නිවසේ හෝ පෞද්ගලික නවාතැන් වල නිරෝධායනය විය හැකිය.

ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණි පසු, මෙම නිලධාරීන්ට පැමිණ දින 14 ක් ඇතුළත දේශීය සම්බන්ධක ගුවන් යානයක ගමන් කළ නොහැක.

විදේශ තානාපතිවරු
ඒ හා සමානව, විදේශ තානාපතිවරුන්ට ඔවුන්ගේ මෙහෙයුමේ හෝ සුපුරුදු වාසස්ථානයේ දින 14 ක් නිරෝධායනය විය හැකිය.

සානුකම්පිත හෝ වෛද්‍යමය නිදහස් කිරීම
සානුකම්පිත හෝ වෛද්‍යමය හේතුන් මත නිදහස් කිරීම් සඳහා වන අයදුම්පත් එක් එක් සිද්ධිය අනුව ප්‍රාන්ත විසින් ගනු ලැබේ.

ගුවන් කාර්ය මණ්ඩලය
ජාත්‍යන්තර ගුවන් යානයක වැඩ කිරීමෙන් පසු ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණෙන ඕස්ට්‍රේලියානු ගුවන් කාර්ය මණ්ඩලය හෝටල් නිරෝධායනයෙන් නිදහස් කර ඇත.

ඔවුන්ගේ ඊළඟ ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන පිටත් වන තුරු හෝ දින 14 ක් සඳහා – ඔවුන්ගේ නිවස හෝ හෝටලයේ ස්වයං හුදකලා වීමට ඔවුන්ට අවශ්‍ය වේ.

සමුද්‍ර කාර්ය මණ්ඩලය
සමුද්‍රීය කාර්ය මණ්ඩලය හෝටල් නිරෝධායනයෙන් නිදහස් කර ඇති නමුත් ඔවුන් නිදහස් කිරීමේ කොන්දේසි ටිකක් උපක්‍රමශීලී ය.

අක්වෙරළ තෙල් හා ගෑස් කම්කරුවන්
සමුද්‍ර කාර්ය මණ්ඩලයට අදාළ වන නිදහස් කිරීම් යටතේ අක්වෙරළ ගෑස් හා තෙල් මෙහෙයුම්වල නියුතු කම්කරුවන්ට හෝටල් නිරෝධායනයෙන් නිදහස් වේ.

ආරක්ෂිත සංචාරක කලාපයක සංචාරකයින්
සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය පවසන්නේ ආරක්ෂිත සංචාරක කලාපයකින් ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණෙන සංචාරකයින්ට පෙර දින 14 තුළ වෙනත් කිසිදු රටක නොසිටි තාක් කල් නිරෝධායනය කිරීම අවශ්‍ය නොවන බවයි.

ඕස්ට්‍රේලියාව විසින් මෙතෙක් ආරක්ෂිත සංචාරක කලාප රටක් ලෙස නම් කර ඇති එකම රට නවසීලන්තය බැවින් නවසීලන්තයේ සංචාරකයින්ට මෙම නිදහස් කිරීම අදාළ වේ.

(ABCNews)

COMMENTS