ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල පහත වැටේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල පහත වැටේ.

ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල පහත වැටේ.

ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල පහත වැටේ.

Gold prices fall in world market.

සතිය තුළ ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල 4.5% කින් පහත වැටී තිබේ. රන් අවුන්සයක මිල මේ වනවිට සටහන් වන්නේ ඩොලර් 1800 කට අඩු මට්ටමකයි.

පසුගිය සැප්තැම්බරයෙන් පසු රන් මිලෙහි වැඩිම අපගමනය පසුගිය සතියේ වීම විශේෂත්වයක්. පසුගිය අගෝස්තු මාසයේදී රන් අවුන්සයක මිල ඇමරිකානු ඩොලර් 2,075 දක්වා ඉහළ යාමක් දක්නට ලැබුණි.

 

COMMENTS