ඕස්ට්‍රේලියානු වීසා අයදුම්පත් ගාස්තු වෙනස්වීම් හරහා සංචාරකයින් සහ තාවකාලික වීසා හිමියන්ට​ ලැබෙන වාසි!

ඕස්ට්‍රේලියානු වීසා අයදුම්පත් ගාස්තු වෙනස්වීම් හරහා සංචාරකයින් සහ තාවකාලික වීසා හිමියන්ට​ ලැබෙන වාසි!

Supporting tourism and agriculture through Visa Application Charge changes

ඕස්ට්‍රේලියානු රජය විසින් සංචාරකයින් සහ කුසලතා හිඟයන් සපුරාලන තාවකාලික වීසා බලපත්‍රලාභීන් සඳහා වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත් ගාස්තු (VAC) ආපසු ගෙවීම(refund) හෝ නිදහස් කිරීම(waiver) මගින් ඕස්ට්‍රේලියාව​ ආකර්ශනීය ගමනාන්තයක් ලෙස​ සහතික කර ඇත​.

මේ සඳහා COVID-19 වසංගතයෙන් බලපෑමට ලක්වූ සංචාරකයින්, වැඩ කරන නිවාඩු සාදන්නන්, සෘතුමය හා පැසිෆික් කම්කරුවන්, අනාගත හවුල්කරුවන් සහ තාවකාලික පුහුණු ශ්‍රමිකයින් සුදුසුකම් ලබයි.

අමුත්තන් (Visitors)

විදේශීය වීසා බලපත්‍රලාභීන් 2020 මාර්තු සිට 2021 දෙසැම්බර් දක්වා කාලය තුළ කල් ඉකුත් වූ  අමුත්තන් වීසා (visitor visa) බලපත්‍රලාභීන් නව වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන විට වීසා ගාස්තු ගෙවීමට අවශ්‍ය නොවේ.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඩොලර් බිලියන 45 ක වටිනාකමින් යුත් ජාත්‍යන්තර සංචාරක ක්ෂේත්‍රය යලි ගොඩ නැගීමට මෙය සහාය වනු ඇත.

වැඩ කරන නිවාඩු සාදන්නන් (Working holiday makers)

COVID-19 නිසා ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට නොහැකි වූ හෝ ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටත්ව යාමට සිදු වූ හෝ වැඩ කරන නිවාඩු වීසා බලපත්‍රවල පසුගාමීන් (backpackers) ද  නව වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන විට වීසා ගාස්තු ගෙවීමට අවශ්‍ය නොවේ.

වැඩ කරන නිවාඩු වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා වයස් සීමාව පසු කර ඇති නිසා ආපසු ඒමට නොහැකි අයට මුදල් ආපසු ලබා ගත හැකිය.

වැඩ කරන නිවාඩු නිකේතන නිෂ්පාදකයින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ සංචාරක කර්මාන්තයට විශාල දායකත්වයක් සපයන අතර විශේෂයෙන් කලාපීය හා ග්‍රාමීය ඕස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රම බලකායේ පුරප්පාඩු පුරවයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන් සිය සියලු මුදල් ඕස්ට්‍රේලියාවේ වියදම් කරන අතර ආර්ථිකයට වසරකට ඩොලර් බිලියන 3 කට වඩා දායක වන අතර දේශීය රැකියා සඳහා සහාය වේ.

වැඩකරන නිවාඩු නිකේතනකරුවන්ට ඕස්ට්‍රේලියාවේ තවදුරටත් රැඳී සිටීමට සහ සෞඛ්‍ය, වයස්ගත සත්කාර, ආබාධිත සත්කාර, ළමා රැකවරණය, කෘෂිකාර්මික හා ආහාර සැකසුම් යන තීරණාත්මක අංශවලට සහාය වීම සඳහා මොරිසන් රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවක් මත මෙම වෙනස්කම් සිදු වේ.

සෘතුමය සේවක වැඩසටහන සහ පැසිෆික් කම්කරු යෝජනා ක්‍රම සේවකයින් (Seasonal Worker Program and Pacific Labour Scheme workers)

සෘතුමය සේවක වැඩසටහන සහ පැසිෆික් කම්කරු යෝජනා ක්‍රම වීසා බලපත්‍රලාභීන්ට 2020 මාර්තු 20 ට පෙර වීසා බලපත්‍රයක් ලබා දී COVID-19 හේතුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට​ නොහැකි වී ඇත්නම් VAC මුදල් ආපසු ලබා ගත හැකිය.

ප්‍රධාන කර්මාන්තවල, විශේෂයෙන් ගොවි ක්ෂේත්‍රයේ ශ්‍රම හිඟය පිරවීම සඳහා මෙම වැඩසටහන් අගෝස්තු මාසයේදී නැවත ආරම්භ විය.

මෙම සේවකයින් සඳහා වීසා කොන්දේසි තාවකාලිකව ලිහිල් කර ඇති අතර කෘෂිකාර්මික අංශයට සහාය වීම සඳහා ඔවුනට ඕස්ට්‍රේලියාවේ රැඳී සිටීමේ කාලය මාස 12 දක්වා දීර්ඝ​ කිරීමට විකල්ප යොදා තිබේ.

තාවකාලික දක්ෂ සේවකයින් (Temporary skilled workers)

සංචාරක සීමාවන් හේතුවෙන් බොහෝ තාවකාලික නිපුණතා හිඟ සහ තාවකාලික වැඩ (නිපුණ) වීසා බලපත්‍රලාභීන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇතුල් නොවූ හෝ COVID-19 හේතුවෙන් ආපසු සිය රටට ගොස් ඇති අයට​ නැවත වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමට අපේක්ෂා කළ හැකිය.

දේශීය ශ්‍රම බලකායේ නොමැති විවේචනාත්මක කුසලතා වෙත ප්‍රවේශ වීමට අපේක්ෂා කරන දේශීය ව්‍යාපාරවලට සහාය වීම සඳහා, බලපෑමට ලක් වූ තාවකාලික සේවා යෝජකයාගේ අනුග්‍රහය ලත් පුහුණු සංක්‍රමණිකයින් විසින් පසුකාලීන අයදුම්පත් සඳහා VAC මුදල්  ගෙවීම අවශ්‍ය නොවේ.

ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට රැකියා සඳහා පළමු ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීම සහතික කිරීම සඳහා පසුකාලීන පුහුණු වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත් දැඩි ශ්‍රම වෙළඳපොළ පරීක්ෂණ අවශ්‍යතාවයන්ට යටත් වේ.

අනාගත විවාහ වීසා බලපත්‍රලාභීන් (Prospective Marriage visa holders)

අනාගත විවාහ වීසා බලපත්‍රය දරන්නන්ට ඕස්ට්‍රේලියානු පුරවැසියෙකු හෝ ස්ථිර පදිංචිකරුවෙකු විවාහ කර ගැනීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවට ඒමට මාස නවයක් ලබා දෙයි.

COVID-19 ආශ්‍රිත සංචාරක සීමාවන් හේතුවෙන් වීසා බලපත්‍රය කල් ඉකුත්වීමට පෙර ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇතුළුවීමට නොහැකි වූ අනාගත විවාහ වීසා බලපත්‍රලාභීන් සඳහා VAC මුදල් ආපසු ලබා ගත හැකිය.

මුදල් ආපසු ගෙවීම් මඟින් මෙම වීසා බලපත්‍රලාභීන්ට ඕස්ට්‍රේලියාවට යාමට වෙනත් වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකි අතර සංචාරක සීමාවන් ඉවත් කළ පසු ඔවුන්ගේ විවාහ මංගල්‍යය පවත්වනු ඇත. දැනටමත් කල් ඉකුත් වී ඇති වීසා බලපත්‍ර සඳහා, ඕනෑම නව අයදුම්පතකට ප්‍රමුඛතාවය දෙනු ලැබේ.

වීසා බලපත්‍ර තවමත් වලංගු වන අනාගත විවාහ වීසා බලපත්‍රලාභීන් සඳහා වීසා බලපත්‍ර ලබා ගත හැකිය.

වැඩි විස්තර​: https://minister.homeaffairs.gov.au/alantudge/Pages/Supporting-tourism-and-agriculture-through-Visa-Application-Charge-changes.aspx

ලොව බලවත්ම පුද්ගලයන් 100 අතරට ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක්

ටයිම්ස් සඟරාව මගින් නම් කර ඇති ලෝක‍යේ බලවත්ම පුද්ගලයන් 100 දෙනා අතරට ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් වන රොසෑනා ෆ්ලේමර් කල්දේරා ද ඇතුළත්ව තිබෙනවා.

Read More »

මෙල්බන්වලදී පිළිකාවට ගොදුරු වූ ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍ය සිසුවිය ජනතාවගේ සහාය ඉල්ලයි

මහජන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියක් හැදෑරිමට මෙල්බන් වෙත පැමිණි ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍ය නිලධාරිනියක් වූ ඔෂිකා විජයගුණරත්න අවාසනාවන්ත ලෙස පිළිකාවකට ගොදුරු වී තිබෙනවා.

Read More »

උමා ඔය විවෘත කරන්න ඉරාන ජනපති අද ශ්‍රී ලංකාවට

උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වීම සඳහා ඉරාන ජනාධිපති ඊබ්‍රහිම් රයිසි අද ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචාරයකට එක්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියාවට එන සංක්‍රමණිකයන්ට රැකියා සොයා ගැනීම ගැන උපදෙස් මාලාවක්

ඔස්ට්‍රේලියාවට පැමිණෙන විදේශ සංක්‍රමණිකයින් සඳහා මෙරට රැකියා වෙළඳපල තුළ නව රැකියාවක් කඩිනමින් සොයා ගැනීම පිළිබඳ උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

Read More »