ඕස්ට්‍රේලියානු විද්‍යාඥයින් ජංගම දුරකථන තිර වැනි පෘෂ්ඨයන් මත කොරොනා වයිරසය කොපමණ කාලයක් ජීවත්ව පවතීද යන්න හෙළි කරයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියානු විද්‍යාඥයින් ජංගම දුරකථන තිර වැනි පෘෂ්ඨයන් මත කොරොනා වයිරසය කොපමණ කාලයක් ජීවත්ව පවතීද යන්න හෙළි කරයි.

ඕස්ට්‍රේලියානු විද්‍යාඥයින් ජංගම දුරකථන තිර වැනි පෘෂ්ඨයන් මත කොරොනා වයිරසය කොපමණ කාලයක් ජීවත්ව පවතීද යන්න හෙළි කරයි.

ඕස්ට්‍රේලියානු විද්‍යාඥයින් ජංගම දුරකථන තිර වැනි පෘෂ්ඨයන් මත කොරොනා වයිරසය කොපමණ කාලයක් ජීවත්ව පවතීද යන්න හෙළි කරයි.

Virus that causes COVID-19 survives up to 28 days on surfaces, Australian scientists find

COVID-19 වලට හේතු වන කොරොනා වෛරසයට ජංගම දුරකථන තිර සහ ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර  (ATM) වැනි පෘෂ්ඨයන් මත දින 28 ක් ජීවත් විය හැකිය. එය​ කලින් සිතුවාට වඩා බොහෝ කාලයක් බවයි නව ඕස්ට්‍රේලියානු පර්යේෂණවලින් සොයාගෙන තිබෙන්නේ.

කඩදාසි, මුදල් නෝට්ටු වැනි සමහර පෘෂ්ඨයන් හි  වෛරසය මාසයකට වඩා වැඩි කාලයක් පවතී.

මෙවැනි අපිරිසිදු මතුපිටක් ස්පර්ශ කර ඔවුන්ගේ මුහුණ, නාසය හෝ මුඛය ස්පර්ශ කළහොත් මිනිසුන්ට ආසාදනය විය හැකිය.

එබැවින් නිතරම තමා අතැති දුරකතනය නිසි ලෙස පිරිසිදු කරන ලෙස බලධාරීන් අවධාරණය කරයි.

COMMENTS