ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයේ නව කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා නොවීමත් සමඟ තවත් කොරෝනා නීති ලිහිල් වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයේ නව කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා නොවීමත් සමඟ තවත් කොරෝනා නීති ලිහිල් වේ.

ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයේ නව කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා නොවීමත් සමඟ තවත් කොරෝනා නීති ලිහිල් වේ.

ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයේ නව කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා නොවීමත් සමඟ තවත් කොරෝනා නීති ලිහිල් වේ.
More restrictions eased in Queensland as zero new cases of coronavirus recorded

ක්වීන්ස්ලන්තයේ ගත වූ පැය 24 පුරාවට​ නව කොරෝනා වයිරස් රෝගීන් වාර්තා නොවූ අතර එළිමහන් අවකාශයන්හි වැඩි පිරිසකට රැස් වීමට​ අවසර දෙන බව ප්‍රාන්ත රජය නිවේදනය කරයි.

එළිමහන් පොදු අවකාශයක ඉඩ දී ඇති පුද්ගල ධාරිතාව​ වන්නේ වර්ග මීටර 4 කට එක් අයෙකුය​. නමුත් දැන් එම අගය​ වර්ග මීටර 2 කට එක් අයෙකු දක්වා ඉහළ යයි.

එහි අර්ථය වන්නේ එළිමහන් ප්‍රදේශවල අවසර දී ඇති උපරිම අනුග්‍රාහකයන්ගෙන් සියයට 50 ක් සත්කාරකත්වය සැපයීමට pub සහ cafe වලට හැකි වනු ඇති බවයි.

COMMENTS