අලුත් පරපුරට තවත් පාරක්.. වසන්‍ත දුග්ගන්නාරාලගේ පුත් සඳලින්ඳු. අතීත ගැමි ර​ස සින්ඳු කලාව අහලම බලන්න​.

අලුත් පරපුරට තවත් පාරක්..
වසන්‍ත දුග්ගන්නාරාලගේ පුත් සඳලින්ඳු.
අතීත ගැමි ර​ස සින්ඳු කලාව අහලම බලන්න​.Artist:- Sandalindu Duggannarala
Lyrics:- Wasantha Duggannarala
Melody:- Sahan Ranwala
Music composed & Mix by : Thusith Niroshana | T-Lab Studios
Mastered by: Demin perera | T-Lab Studios

https://www.youtube.com/watch?v=9asbrzM24jA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2IvMrVBjTrqca0LSRA4rAm7bU7kGl16hvCHljQyx9GEclJPac3_7r0iGY

ක්වීන්ස්ලන්ඩ් පාසල්වල ලියාපදිංචි නොමැති ගුරුවරුන් 07 ගුණයකින් ඉහළට

ක්වීන්ස්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තයේ පාසල්වල ඉගැන්වීම් සඳහා අවසර දී ඇති මෙතෙක් ලියාපදිංචි වි නොමැති ගුරුවරුන් සංඛ්‍යාව 07 ගුණයකින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Read More »

Northern Territory ප්‍රධාන අමාත්‍යවරියට පහරදීමේ සිද්ධියක් ගැන විමර්ශන

Northern Territory ප්‍රධාන අමාත්‍යවරිය වන නටාෂා ෆයිල්ස් ට පහරදී ඇතැයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Read More »