හෙට වැඩට එන්න එපා – අපි පඩි ගන්නේ නෑ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

හෙට වැඩට එන්න එපා – අපි පඩි ගන්නේ නෑ

හෙට වැඩට එන්න එපා – අපි පඩි ගන්නේ නෑ

ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ හෙට දිනයේදී සේවයට පැමිණීමෙන් වළකින ලෙස රාජ්‍ය සේවයේ අත්‍යවශ්‍ය නොවන සියලු සේවකයන්ට

දැනුම්දුන් බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කලා.

එමෙන්ම අනවශ්‍ය ගමන් බිමන්වලින් වළකින ලෙසයි ඔහු සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන්ද ඉල්ලා සිටියේ.

නව ඇමති මණ්ඩලය ඇමති වැටුප් ලබා නොගැනීමට තීරණය කර ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අද පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා.

එමෙන්ම ඇමති වරප්‍රසාද භාවිතය අඩු කිරීමටද ඔවුන් තීරණය කර ඇති බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කලේ.

COMMENTS