සිඩ්නි මහල් ගොඩනැගිල්ලකින් ඇද වැටුණු 06 හැවිරිදි දරුවෙකුට බරපතල තුවාල – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සිඩ්නි මහල් ගොඩනැගිල්ලකින් ඇද වැටුණු 06 හැවිරිදි දරුවෙකුට බරපතල තුවාල

සිඩ්නි මහල් ගොඩනැගිල්ලකින් ඇද වැටුණු 06 හැවිරිදි දරුවෙකුට බරපතල තුවාල

සිඩ්නි Marrickville හි Illawarra පාරේ පිහිටා ඇති මහල් ගොඩනැගිල්ලකින් ඇද වැටුණු 06 හැවිරිදි දරුවෙකු බරපතල තුවාල ලබා තිබේ.

අද පස්වරු 01 යි 45 ට පමණ අසදාළ දරුවා ඇද වැටී ඇත්තේ 03 වන මහළෙනි.

ඔහුගේ හිසට සහ පපුවට බරපතල තුවාල සිදුවි ඇතැයි සෞඛ්‍ය කණ්ඩායම් කියාසිටී.

දරුවා මේ වනවිට Sydney Children’s Hospital වෙත බරපතල තත්වයෙන් ඇතුළත් කර තිබේ.

ඔහු සිහිමඳ ගතියෙන් පසුවන බවද පොලිසිය කියයි.

SOURCE : https://7news.com.au/news/sydney/boy-fighting-for-life-after-falling-from-marrickville-apartment-window-c-4102261

pic – 7News