වික්ටෝරියා කාන්තා රෝහලක් අවධානම් ලැයිස්තුවට – ගැබිණි මව්වරුන් 100 ක් හුදකලා කෙරේ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා කාන්තා රෝහලක් අවධානම් ලැයිස්තුවට – ගැබිණි මව්වරුන් 100 ක් හුදකලා කෙරේ

වික්ටෝරියා කාන්තා රෝහලක් අවධානම් ලැයිස්තුවට – ගැබිණි මව්වරුන් 100 ක් හුදකලා කෙරේ

වික්ටෝරියා හි කාන්තා රෝහලක් කොවිඩ් අවධානම් ස්ථානයක් ලෙස නම් කිරීමත් සමග එහි සිටි ගැබිණි මව්වරුන් 100 ක් පමණ හුදකලා කර තිබේ.

Heidelberg, Mercy Hospital for Women රෝහලයි මෙලෙස අවධානම් ස්ථානයක් ලෙස නම් කර ඇත්තේ.

පසුගිය 13 වනදා එම රෝහලට පැමිණි අයෙකු කොවිඩ් ආසාධිත බවට හඳුනාගැනීම මීට හේතුවයි.

දැනට වික්ටෝරියා හි සක්‍රීය කොවිඩ් අවධානම් ස්ථාන ගණන 800 කට ආසන්නය.

අවධානම් ස්ථාන