මෙල්බර්න් නුවරට යළිත් ජාත්‍යන්තර සිසුන් ගෙන්වා ගැනීමට නිර්දේශ කිහිපයක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් නුවරට යළිත් ජාත්‍යන්තර සිසුන් ගෙන්වා ගැනීමට නිර්දේශ කිහිපයක්

මෙල්බර්න් නුවරට යළිත් ජාත්‍යන්තර සිසුන් ගෙන්වා ගැනීමට නිර්දේශ කිහිපයක්

මෙල්බර්න් නුවරට යළිත් ජාත්‍යන්තර සිසුන් ගෙන්වා ගැනීමට මෙල්බර්න් නගර සභාව සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිබේ.

2019 වසරේදී රටවල් 170 කින් පමණ පැමිණි ජාත්‍යන්තර සිසුහු 150,000 කට වඩා මෙල්බර්න් නුවර ජීවත් වූහ.

නමුත් පසුගිය අගෝස්තු වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ජාත්‍යන්තර සිසුන් 88,203 ක් පමණක් සිටින බව වාර්තා වේ.

වාර්ෂිකව මෙල්බර්න් නගරයේ රැකියාව කරන සිසුන් ගණන 80,000 ක් පමණ වන අතර ඔවුන්ගෙන් වික්ටෝරියා ආර්ථිකයට ඩොලර් බිලියන 13.7 කට ආසන්න මුදලක් හිමිවේ.

කොවිඩ් වසංගතයෙන් පසුව මෙල්බර්න් නුවර යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සිසුන් නැවත පැමිණීම ඉතා වැදගත් බව මෙල්බර්න් නගරාධිපතිනී Sally Capp පැවසුවාය.

එහිදී ජාත්‍යන්තර සිසුන් යළි ගෙන්වා ගැනීම සම්බන්ධව ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් අනුමත කර තිබේ.

එම නිර්දේශ ඇතුළත් සමස්ත විස්තරය පහතින් :

https://www.timeout.com/melbourne/news/how-melbourne-plans-to-bring-international-students-back-090821