වික්ටෝරියා සක්‍රිය ආසාදිතයින් 538 න් අඩකටත් වඩා 30 ට අඩු පුද්ගලයින් / 114 දෙනෙකු 09 ට අඩු ළමුන් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා සක්‍රිය ආසාදිතයින් 538 න් අඩකටත් වඩා 30 ට අඩු පුද්ගලයින් / 114 දෙනෙකු 09 ට අඩු ළමුන්

වික්ටෝරියා සක්‍රිය ආසාදිතයින් 538 න් අඩකටත් වඩා 30 ට අඩු පුද්ගලයින් / 114 දෙනෙකු 09 ට අඩු ළමුන්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ මේ වන විට සිටින සක්‍රිය කොවිඩ් ආසාදිතයින් 538 දෙනාගෙන් අඩකටත් වඩා වැඩි පිරිසක් වයස අවුරුදු 30 ට අඩු පුද්ගලයින් බවත් එයින් 114 දෙනෙකු වයස අවුරුදු 9 ට වඩා අඩු ළමුන් බවත් ප්‍රාන්ත සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය Martin Foley පැවසීය.

මේ අතර වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ වයස අවුරුදු 16  සහ 17 සිටින පුද්ගලයින්ට Pfizer එන්නත ලබාගත හැකි අතර 18 ත් 39 ත් අතරේ පසුවන අයට Pfizer හෝ AstraZeneca  එන්නත් දෙකින් ඕනෑම එකක් ලබාගැනීමට දැන් හැකියාව පවතී.

නමුත් වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි පුද්ගලයින්ට ලබාගත හැක්කේ AstraZeneca එන්නත පමණි.

ගතවූ පැය 24 තුළ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් අලුතින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 45 ක් හමුවී තිබේ.

එමෙන්ම අදාළ ආසාදිතයින්ගෙන් 28 දෙනෙකු වයිරසය ශරීරගත වී තිබියදී ප්‍රජාව තුළ සිටි බවද වාර්තා වේ.