වික්ටෝරියාවේ ඊයේ දින කොවිඩ් රෝගීන් ගණන​​ පහළට​! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියාවේ ඊයේ දින කොවිඩ් රෝගීන් ගණන​​ පහළට​!

වික්ටෝරියාවේ ඊයේ දින කොවිඩ් රෝගීන් ගණන​​ පහළට​!

ගතවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ කොරෝනා පරීක්ෂණ හරහා වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජාව අතරින් ආසාදිතයින් 50 ක් හමුව ඇත.

මේ අනුව මේ වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රිය කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 522 කි.

ඊයේ දිනයේදී (23) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂණ 48,424 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 29,810 ක් ලබා දී තිබේ.