වික්ටෝරියා හිම බලන්න යන අයට අද සිට නව නීති – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා හිම බලන්න යන අයට අද සිට නව නීති

වික්ටෝරියා හිම බලන්න යන අයට අද සිට නව නීති

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ කොවිඩ් මර්දන නීති කිහිපයක් අද (10) සිට සංශෝධනය වනවා.

හිම බැලීමට සහ හිම ක්‍රීඩා කිරීමට වික්ටෝරියානු හිම කලාප වෙත යන පුද්ගලයින් අදාළ කලාපයට ඇතුළුවීමට පැය 72 ට පෙර කොවිඩ් පරීක්ෂණයක් සිදුකර එහි ප්‍රතිඵල ඍණාත්මක විය යුතුය.

ඊට අමතරව;

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාදේශීය කලාපවල (Regional) වැසියන්ට ඕනෑම හේතුවක් මත නිවසින් බැහැරව යා හැකිය.

නමුත් අවසර ලත් හේතුවක් නොමැතිව මෙල්බර්න් නාගරික කලාපයට සංචරණය කළ නොහැකිය.

මෙල්බර්න් නාගරික කලාපයට පනවා ඇති lockdown කිරීම තවමත් එලෙසම ක්‍රියාත්මකය.