ඊයේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් ආසාධිතයන් 03 යි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඊයේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් ආසාධිතයන් 03 යි

ඊයේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් ආසාධිතයන් 03 යි

අඛණ්ඩව 06 වන දිනයටත් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් අඩු කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කරමින් ගතවූ පැය 24 තුළදී ආසාධිතයන් 03 ක් පමණක් සටහන්වී ඇති බව වික්ටෝරියා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඔවුන් සියලු දෙනා හුදකලාව සිටි අය බවයි ප්‍රාන්ත සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කලේ.

මේ අනුව මේ වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රිය කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 200 කි.

ඊයේ දිනයේදී (29) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂණ 43,542 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 19,136 ක් ලබා දී තිබේ.