වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් තවත් ආසාධිතයන් 07 ක් / MCG ක්‍රීඩාංගණයද අවධානම් ලැයිස්තුවට

breaking

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් අද දිනයේදී තවත් කොවිඩ් ආසාධිතයන් 07 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබේ.

ඒ අනුව ප්‍රාන්තයෙන් ගතවූ පැය 24 තුළ වාර්තා වූ මුලු ආසාධිතයන් ගණන 08 දක්වා ඉහළ යයි.

මින් 04 දෙනෙකු Ariele apartments නිවාස සංකීර්ණයෙන් වාර්තා වූ කොවිඩ් පොකුරට සම්බන්ධ අය වෙති.

මින් එක් අයෙකු MCG ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති තරගයක් නැරඹීමට යාම නිසා එම ක්‍රීඩාංගණයද මේ වනවිට අවධානම් ලැයිස්තුවට නම් කර ඇත.