වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට නීති විරෝධීව ඇතුලුවන්නන් හඳුනාගැනීමට පොලිස් නිළධාරීන් 200 ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට නීති විරෝධීව ඇතුලුවන්නන් හඳුනාගැනීමට පොලිස් නිළධාරීන් 200 ක්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට නීති විරෝධීව ඇතුලුවන්නන් හඳුනාගැනීමට පොලිස් නිළධාරීන් 200 ක්

ක්වීන්ස්ලන්ඩ් සහ බටහිර ඔස්ටේ්‍රලියා ප්‍රාන්ත සිට පැමිණෙන ඇතැම් පුද්ගලයන්ට බලපැවැත්වෙන පරිදි වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය විසින් සීමා කිහිපයක් පණවා තිබේ.

ඒ අනුව Greater Brisbane (Queensland) & Perth Metropolitan and Peel regions (Western Australia) ප්‍රදේශ Orange Zones ලෙස නම් කර ඇත.

ඔවුන්ට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට ඇතුලුවිය හැකි නමුත් පැය 72 ක් තුළ කොවිඩ් පරීක්ෂණයකට මුහුණදීම අනිවාර්යයි.

සෘණාත්මක ප්‍රථිඵලයක් ලැබෙන තුරු හුදකලා විය යුතු වනවා.

එමෙන්ම හි ඩාර්වින් නගරය රතු කලාපයක් ලෙස නම් කිරීමටද වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය කටයුතු කලේය.

වික්ටෝරියා සෞඛ්‍ය අංශ පැවසුවේ ප්‍රාන්තයට නීති විරෝධීව ඇතුලුවන්නන් හඳුනාගැනීමට පුලුල් මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක බවයි.

ඒ සඳහා පොලිස් නිළධාරීන් 200 කට වැඩි පිරිසක් යොදවනු ලැබ සිටී.