ලංකාවේ විද්වතුන් ලක්‍ෂ 02 ක් ඕස්ට්‍රේලියාව සහ නවසීලන්තයට යෑම සඳහා ඉල්ලුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත විද්වතුන් පිරිසක් රට අතහැර යෑමට තීරණය කොට ඇති බව දැනගන්නට ලැබී තිබේ.

ඒ අනුව ඕස්ට්‍රේලියාව සහ නවසීලන්තයට යෑම සඳහා පමණක් වෲතිකයන් ලක්‍ෂ දෙකකට අධික පිරිසක් ඉල්ලුම්පත් යොමුකර ඇති බව වාර්තා වේ.

මීට අමතරව වෙනත් රටවලට යෑම සඳහාද  අයදුම්පත් අතිවිශාල  ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් වී ඇති බව දැනගන්නට තිබේ.

බුද්ධිමතුන් රට හැර යන්නේ ඔවුන්ට තම රට වෙනුවෙන් තවදුරටත් සේවය කිරීමට සුදුසු පරිසරයක්‌ රට තුළ ගොඩනැඟී නොතිබෙන බැවින් බව සඳහන්.

Today’s Top Stories – Monday 25th September, 2023

ඔස්ට්‍රේලියාව – ශ්‍රී ලංකාව සහ ලොව පුරා අද දිනය තුළ වාර්තා වූ සිදුවීම් අතුරින් වැදගත්ම පුවත් එකතුව

Read More »