ෆයිසර් එන්නත ගත් පුද්ගලයන්ට 03 වන මාත්‍රාවකුත් ගන්න වෙන ළකුණු – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ෆයිසර් එන්නත ගත් පුද්ගලයන්ට 03 වන මාත්‍රාවකුත් ගන්න වෙන ළකුණු

ෆයිසර් එන්නත ගත් පුද්ගලයන්ට 03 වන මාත්‍රාවකුත් ගන්න වෙන ළකුණු

ඔස්ටේ‍රලියාව තුළද දැනට වැඩි වශයෙන් භාවිත කරන ෆයිසර් එන්නතේ 03 වන මාත්‍රාවක්ද ලබාදීමට සිදුවනු ඇති බවට ෆයිසර් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක ඇල්බර්ට් බෝලා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව දෙවන මාත්‍රාව ගැනීමෙන් මාස 06 ත් වසරත් අතර කාලයකදී පමණ තවත් මාත්‍රාවක් ගැනීමට සිදුවනු ඇති බවයි ඔහු සඳහන් කර ඇත්තේ.

කෙසේවෙතත් මෙම ප්‍රකාශයත් සමග ඔස්ටේ්‍රලියාව ඇතුලු දැනටමත් ෆයිසර් එන්නතේ මාත්‍රා 02 කට පමණක් මුදල් ගෙවා වෙන්කර ගෙන ඇති රටවල එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙල කිසියම් ආකාරයක අඩාලවීමකට ලක්විය හැකි බවටද අනතුරු ඇගවෙනවා.

03 වන මාත්‍රාවක් සඳහා වෙන් කරවා ගැනීම් සිදුකිරීමට තවත් බොහෝ කාලයක් බලා සිටීමට සිදුවීමයි ඊට හේතුව වන්නේ.

COMMENTS