සිඩ්නි ජලජ ක්‍රීඩා ස්ථානයක විස දුමක් නිසා 03 ක් රෝහලට – 100 ක් ඉවත් කෙරේ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සිඩ්නි ජලජ ක්‍රීඩා ස්ථානයක විස දුමක් නිසා 03 ක් රෝහලට – 100 ක් ඉවත් කෙරේ

සිඩ්නි ජලජ ක්‍රීඩා ස්ථානයක විස දුමක් නිසා 03 ක් රෝහලට – 100 ක් ඉවත් කෙරේ

සිඩ්නි දකුණු ප්‍රදේශයේ ජලජ ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයකින් නිකුත් වූ විෂ සහිත ආඝ්‍රාණයක් හේතුවෙන් කුඩා දරුවෙකු ඇතුලු 03 දෙනෙකු රෝහල්ගත කර තිබෙනවා.

තවත් 100 කට ආසන්න පිරිසක් එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙය ගෑස් කාන්දුවක් හමුවේ ඇති වූ දුමාරයක් විය හැකි බවටයි අනාවැකි පළවී ඇත්තේ.

රෝහල්ගත වූවන්ගේ තත්වය අසාධ්‍ය නැතැයි සිඩ්නි රෝහල් බළධාරීන් සඳහන් කලා.

COMMENTS