ඕස්ට්‍රේලියානු අග්‍රාමාත්‍ය සමාව අයදි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියානු අග්‍රාමාත්‍ය සමාව අයදි

ඕස්ට්‍රේලියානු අග්‍රාමාත්‍ය සමාව අයදි

මාධ්‍යවේදියකු නැගු පැනයකට පිළිතුරු දෙමින් තමන් සිදු කල ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් සමාව අයදින බව ඕස්ට්‍රේලියානු අග්‍රාමාත්‍ය ස්කොට් මොරිසන් පවසයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්දිරය තුල කාන්තාවන්ට සිදු වන අසාධාරණය පිළිබඳව මාධ්‍යවේදියකු නැගු ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙමින් අග්‍රාමාත්‍ය මොරිසන් කියා සිටියේ මාධ්‍ය ආයතනයක් තුලද කාන්තාවකට හිරි හැර සිදුව ඇති බවට පැමිණිලි පවතින බවයි.

නමුත් එලෙස පැමිණිල්ලක් ලැබී නොමැති බවට අදාළ මාධ්‍ය ආයතනය තහවුරු කිරීමෙන් අනතුරුව ඕස්ට්‍රේලියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමාව ඉල්ලා තිබේ.

COMMENTS