වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ Lockdown තත්වය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අවසන් වනවාත් සමඟම පනවන නීති මෙන්න​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ Lockdown තත්වය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අවසන් වනවාත් සමඟම පනවන නීති මෙන්න​.

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ Lockdown තත්වය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අවසන් වනවාත් සමඟම පනවන නීති මෙන්න​.

අද දින වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයෙන් කිසිඳු කොරෝනා රෝගියෙකු වාර්තා වී නොමැත​. ඒ අනුව​, අද දින පැවැත් වූ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී වික්ටෝරියානු අගමැති Daniel Andrews පැවසූවේ ප්‍රාන්තයේ ක්‍රියාත්මක වන දින පහේ lockdown තත්වය අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් වන බවයි.

සියලුම සීමාවන් පාහේ ඉවත් කරනු ලැබේ.

නමුත් වික්ටෝරියානුවන්ට ඔවුන්ගේ නිවසට පැමිණිය හැක්කේ 5 දෙනෙකු පමණක් වන අතර සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීමට නොහැකි අවස්ථාවන් වලදී ගෘහස්ථව හා එළිමහනේ මුව ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්‍ය වේ.

එළිමහනේ රැස්විය හැකි උපරිම පුද්ගල සංඛ්‍යාව 20ක් වේ.

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සියයට 50 කට නැවත සේවයට පැමිණිය හැකි අතර, පාසල් නැවත විවෘත වන අතර සිල්ලර හා ආගන්තුක සත්කාර සඳහා සහභාගී විය හැකි ප්‍රමාණයන් ගේ සීමාවන් සහිතව නැවත විවෘත වේ.

ආගමික රැස්වීම් සහ උත්සව පෙර සීමාවන් සමඟ නැවත ආරම්භ කිරීමට හැකි වේ.

මංගල උත්සව සහ අවමංගල්‍ය සඳහා සහභාගී විය හැකි පුද්ගලයින් සංඛ්‍යා වලට සීමාවන් නොමැත.

මෙම සියලු සීමාවන් අවම වශයෙන් පෙබරවාරි 26 වන දින දක්වා ක්‍රියාත්මක වන බව සඳහන් වේ.

කිලෝමීටර් 5 ක ගමන් සීමාව සහ නිවසින් පිටවීමට අත්‍යවශ්‍ය හේතු හතර ද අහෝසි වේ.

COMMENTS