රංජන්ට වසර 04 ක සිර දඬුවම්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

රංජන්ට වසර 04 ක සිර දඬුවම්!

රංජන්ට වසර 04 ක සිර දඬුවම්!

රංජන්ට වසර 04 ක සිර දඬුවම්!

අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ වරදට, ⁣ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයාට බරපතළ වැඩ සහිත වසර 04ක සිර දඬුවම් නියම කර තිබෙනවා.

අදාළ නඩුවේ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල මේ බව සඳහන් කර තිබෙනවා.

COMMENTS