අද දින නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ නව කොරෝනා රෝගීන් 30ක් වාර්තා වීමත් සමඟ වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්ත දේශ සීමා සිඩ්නි නුවර වැසියන්ට වසා දැමේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අද දින නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ නව කොරෝනා රෝගීන් 30ක් වාර්තා වීමත් සමඟ වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්ත දේශ සීමා සිඩ්නි නුවර වැසියන්ට වසා දැමේ.

අද දින නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ නව කොරෝනා රෝගීන් 30ක් වාර්තා වීමත් සමඟ වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්ත දේශ සීමා සිඩ්නි නුවර වැසියන්ට වසා දැමේ.

අද දින නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ නව කොරෝනා රෝගීන් 30ක් වාර්තා වීමත් සමඟ වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්ත දේශ සීමා සිඩ්නි නුවර වැසියන්ට වසා දැමේ.

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ උතුරු වෙරළ තීරයේ කොරෝනා රෝගීන් ගණන වැඩි වීමත් සමඟ සිඩ්නි නුවර වැසියන්ට වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්ත සිය දේශ සීමාව වසා දමනු ඇත.

වික්ටෝරියා අද රාත්‍රී 11.59 සිට සිඩ්නි නුවර (Greater Sydney) සහ මධ්‍යම වෙරළ තීරය දැඩි අවදානම් කලාපයක් (Red Zone) ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරයි. දෙසැම්බර් 11 සිට සිඩ්නි නුවර සහ මධ්‍යම වෙරළ තීරයේ වෙසෙන හෝ සිටින පුද්ගලයින්ට අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට ඇතුළුවිය නොහැක.

නිව් සවුත් වේල්ස් සිට නැවත පැමිණෙන​ වික්ටෝරියානුවන්ට තවත් අමතර දිනයක් ලබා දෙන අතර​ ඔවුන් තම නිවෙස්වල නිරෝධායනය කළ යුතුය.

NSW උතුරු වෙරළ තීරයේ හෝ සිඩ්නි නුවරට ගොස් ඇති වික්ටෝරියානුවන්ට මෙල්බර්න් හෝ වික්ටෝරියා හි ඕනෑම ප්‍රදේශයකට ආපසු යාමට අවසර දෙනු ලැබේ.

මාර්ග මායිම දුෂ්කර දේශ සීමාවක් වනු ඇති අතර වික්ටෝරියානු පොලිසියේ සාමාජිකයින් 700 දෙනෙකු මුර සංචාරයේ යෙදේ. මෙම දේශ සීමා අතරේ ගමන් ගන්නා ඕනෑම කෙනෙකුට අවසර පත්‍රයක් අවශ්‍ය වේ.

දේශ සීමාවේ දෙපස ඇති සියලුම පළාත් පාලන ප්‍රජාවන්ට ගමන් කිරීමේ නිදහස ඇත.

පසුගිය පැය 30 තුළ බලපත්‍ර 200,000 ක් නිකුත් කර ඇත.

(ABCNews)

COMMENTS