වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා නීති තවදුරටත් ලිහිල් වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා නීති තවදුරටත් ලිහිල් වේ.

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා නීති තවදුරටත් ලිහිල් වේ.

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා නීති තවදුරටත් ලිහිල් වේ.

Coronavirus restrictions eased again in Victoria

කොරෝනා වෛරස් පිළිබඳ කිසිදු නව සිද්ධියක් නොමැතිව දින 37 කට පසු, වික්ටෝරියානු අගමැති Daniel Andrews වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ නිවසකට පැමිණිය හැකි පුද්ගලයින් සීමාව​, මුහුණු ආවරණ​ භාවිතය සහ ආගන්තුක සත්කාරක ස්ථානවල සිටින පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව පිළිබඳ ඇති සීමාවන් තවදුරටත් ලිහිල් කිරීම සම්බන්ධ ව අදහස් දැක්වීය​. 

පෞද්ගලික අංශයේ සමාගම්වලට ජනවාරි 11 සිට සේවකයින්ගෙන් සියයට 50 ක් දක්වා සිය කාර්යාල වෙත යාමට අවසර දෙනු ලැබේ. 

පෞද්ගලික අංශයට ඉඩ සැලසීම සඳහා රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින් නිවසේ සිටම වැඩ කිරීමට දැනට උපදෙස් දී තිබේ.

ජනවාරි 11 සිට වික්ටෝරියානු රාජ්‍ය අංශය ඔවුන්ගේ කාර්යාලවල කාර්ය මණ්ඩලයේ සියයට 25 ක් දක්වාත්, පෙබරවාරි 8 වනදා සිට සියයට 50 දක්වාත් මාරු වනු ඇත.

අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු වික්ටෝරියානුවන්ට​ දිනකට අමුත්තන් 30 ක් දක්වා සිය නිවෙස්වලට පැමිණිය හැකිය.

ඕනෑම නිවෙස් ගණනකින් 100 දෙනෙකුට පමණ එළිමහනට රැස්වීමට අවසර ඇත.

විවාහ මංගල්යයන්, අවමංගල්‍යයන් සහ ආගමික රැස්වීම්වලට සහභාගී වන පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්යාව ඉහළ යයි. ඒ අනුව එවැනි ස්ථාන සඳහා වර්ග මීටර් දෙකක රීතිය අදාළ වේ.

මංගල උත්සවවල නැටුම් සඳහා වර්ග මීටර හතරකට එක් අයෙකු සමඟ උපරිම වශයෙන් පුද්ගලයින් 50 ක් පමණි. රාත්‍රී සමාජශාලා සඳහා ද එම නීති අදාළ වේ.

නිවසේ මංගල උත්සවයක් සඳහා 30 දෙනෙකුගේ සීමාවක් පවතී.

මුහුණු ආවරණ සෑම විටම සෑම කෙනෙකු විසින්ම රැගෙන යා යුතු අතර ඒවා ගෘහස්ථ සාප්පු මධ්‍යස්ථානවල සහ සුපිරි වෙළඳසැල්වල පැළඳිය යුතුය. කුලී රථ සහ පොදු ප්‍රවාහනයේදී මුහුණු ආවරණ අවශ්‍ය වේ.

ආපනශාලා වලට සහභාගී වීමට හැකි පුද්ගලයින් ගණනද වැඩි වේ. මේ අනුව​, ගෘහස්ථ හා එළිමහනේ වර්ග මීටර දෙකකට එක් පුද්ගලයෙක් යන රීතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

COMMENTS