මාස 12 ක් තුළදී ඉහළම මූල්‍ය පැමිණිලි ගතවූ වසරේදී

මාස 12 ක කාලයක් තුළදී ඔස්ට්‍රේලියානු මූල්‍ය පැමිණිලි අධිකාරියට ලැබුණු ඉහළම පැමිණිලි සංඛ්‍යාව ගතවූ වසරේදී ලැබී තිබෙනවා.

ඒ අනුව පැමිණිලි 96,987 ක් එලෙස ලැබී ඇති අතර ඉහළ යන පොළී අනුපාතික අගයන් – මූල්‍ය වංචා – රක්ෂණාවරණ ගැටලු වැනි දෑ සම්බන්ධයෙනුයි වැඩිම පැමිණිලි සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇත්තේ.

මෙම ඇතැම් කරුණු සම්බන්ධ පැමිණිලි 2021-22 මූල්‍ය වසරට වඩා 2022-23 මූල්‍ය වර්ෂයේදි සියයට 50 කටත් වැඩි අගයකින් ඉහළගොස් තිබීම විශේෂත්වයක්.

පුද්ගලික ගිණුම් සම්බන්ධ පැමිණිලි සියයට 86 කින් සහ Buy Now Pay Later සම්බන්ධ පැමිණිලි සියයට 57 කින් ද ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සම්බන්ධ පැමිණිලි ද කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර ඇති බවයි ඔස්ට්‍රේලියානු මූල්‍ය පැමිණිලි අධිකාරි වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ.

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »