අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට​ නිව් සවුත් වේල්ස් සහ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත අතර දේශ සීමා යලි විවෘත වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

 අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට​ නිව් සවුත් වේල්ස් සහ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත අතර දේශ සීමා යලි විවෘත වේ.

 අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට​ නිව් සවුත් වේල්ස් සහ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත අතර දේශ සීමා යලි විවෘත වේ.

 අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට​ නිව් සවුත් වේල්ස් සහ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත අතර දේශ සීමා යලි විවෘත වේ.

There will be free movement between Victoria and NSW from November 23.

අද(22) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වික්ටෝරියා සහ නිව් සවුත් වේල්ස් අතර දේශ සීමා යලි විවෘත කෙරේ. ඒ අනුව සඳුදා (23)​ සිට දුම්රිය හා බස් මාර්ගයෙන් නිව් සවුත් වේල්ස් සිට වික්ටෝරියා බලා යාමට ජනතාවට හැකි වේ.

කලාපීය ප්‍රවාහන හා මාර්ග අමාත්‍ය පැවසුවේ සංචාරක සීමාවන් ඉවත් කිරීමත් සමඟ NSW දුම්රිය සම්බන්ධතා සේවා නැවත ආරම්භ කිරීම තුළින් NSW පදිංචිකරුවන්ට සහ අන්තර් ප්‍රාන්ත සංචාරකයින්ට තම සංචාරයන් සැලසුම් සකස් කිරීමට, නිවාඩු දින වෙන්කරවා ගැනීමට සහ පවුලේ සාමාජිකයන් සමඟ නැවත එක්වීමට ඉඩ සැලසෙන බවයි.

අද රාත්‍රී 11:59 සිට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය​ සිය කොරෝනා නීති සීමාවන් පැනවු මාර්ග සිතියමේ නැවත විවෘත කිරීම සඳහා අවසන් පියවරට පිවිසෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

වික්ටෝරියා අග්‍රාමාත්‍ය Daniel Andrews අද පෙරවරු 10: 30 ට පුවත්පත් සාකච්ඡාවක් පවත්වනු ඇත.

(ABCNews)

 

COMMENTS