උකස් ණය ගෙවන්න ඔස්ට්‍රේලියානුවන්ට වැඩියෙන් වැඩ කරන්න වෙන හැඩ

උකස් ණය වාරික ගෙවීම සඳහා තනි ඔස්ට්‍රේලියානුවෙකුට සති 04 ක වැටුප් වෙන් කිරීමට සිදුවී ඇතැයි අනාවරණය වනවා.

කැන්ස්ටාර් ආයතනය විසින් සිදුකර ඇති සමීක්ෂණයක දැක්වෙන්නේ ඩොලර් 585,000 ක පමණ ණයක් ගෙන ඇති වාර්ෂිකව ඩොලර් 72,000 ක වැටුපක් ලබන අයෙකුට මාසිකව ඩොලර් 3,883 ක වාරිකයක් ගෙවීමට මාසිකව පැය 135 ක කාලයක් සේවය කිරීමට සිදුවන බවයි.

එබැවින් බොහෝ පිරිසකට අකමැත්තෙන් වුවද දෙවන රැකියාවක් වෙත යොමුවීමට සිදුවී ඇති බවයි මෙහිදී හෙළිකරගෙන ඇත්තේ.

සහකරුවෙකු හෝ සහකාරියක සිටින්නේ නම් මෙම උකස් ණය බර බෙදී යන බැවින් තරමක සහනයක් ලැබෙන බවටද අනාවරණය වී තිබෙනවා.

උකස් ණය පීඩනය වැඩිම නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ බවද මෙහිදී සඳහන් කෙරුණා.]

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »