ළමා අපචාරකයන්ට රැකියා දෙන අයට දකුණු ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් දැඩි නීති

ළමා අපචාරවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් බව දැනුවත්ව ඔවුන්ට රැකියා සපයන තැනැත්තන්ට එරෙහිව දැඩි පියවර ගැනීමට දකුණු ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්ත රජය සූදානම් වනවා.

විශේෂයෙන් කුඩා ළමුන් සමග සම්බන්ධවන සේවා සඳහා එවැනි පුද්ගලයන් යෙදවීමේදී තවත් දඩුවම් ඉහළ දැමෙනු ඇති බවද සඳහන්.

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ළමා අපයෝජන සිද්ධියකට සම්බන්ධ චූදිතයෙකු ප්‍රධාන සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක තනතුරකට පත් කිරීමේ සිදුවීමක් මීට මුල් වී තිබෙනවා.

දකුණු ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්ත රජයේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් වෘත්තීය සමිතිද ප්‍රසාදය පළකර තිබෙනවා.

කෙසේවෙතත් මහජන අදහස් විමසීමකින් අනතුරුව අවසාන තීරණයක් ගත යුතු බවයි ඔවුන් අවධාරණය කරන්නේ.

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »