ඇල්කොහොල් ඩිලිවරි සේවා සඳහා ක්වීන්ස්ලන්ඩ් නව රෙගුලාසි

ඇල්කොහොල් ඩිලිවරි සේවා සඳහා නව රෙගුලාසි පැණවීමට ක්වීන්ස්ලන්ඩ් ප්‍රාන්ත රජය සූදානම් වනවා.

ඒ අනුව මත්පැන් ඇණවුම් කරන පුද්ගලයන්ගේ වයස තහවුරු කරගැනීම අනිවාර්ය කිරීම ඇතුලු සංශෝධන කිහිපයක් හඳුන්වාදීමට නියමිතයි.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ මත්පැන් ඩිලිවරි සේවා සඳහා සරලම නීති පවතින ප්‍රාන්තයක් ලෙසයි ක්වීන්ස්ලන්ඩ් සැළකෙන්නේ.

එබැවින් ඇතැම් අවස්ථාවලදී බාලවයස්කරුවන් පවා මත්පැන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට මිළදී ගන්නා අවස්ථා පවතින බව සඳහන්.

පසුගිය වසර 02 තුළදී වික්ටෝරියා සහ නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත විසින්ද ඔන්ලයින් මත්පැන් අලෙවි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් දැඩි රෙගුලාසි පණවනු ලැබුවා.

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »