වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ Bendigo ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකු සමඟ ළමුන් 4 දෙනෙකු අතුරුදහන්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ Bendigo ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකු සමඟ ළමුන් 4 දෙනෙකු අතුරුදහන්!

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ Bendigo ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකු සමඟ ළමුන් 4 දෙනෙකු අතුරුදහන්!

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ Bendigo ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකු සමඟ ළමුන් 4 දෙනෙකු අතුරුදහන්!

Nine-month-old baby among four children missing from Bendigo!

Shannon Turner නැමති පුද්ගලයෙකු සමඟ​ වයස අවුරුදු 3, 11 සහ 10  පිරිමි ළමුන් තිදෙනෙක් සහ මාස නවයක් වයසැති ගැහැණු ළමයෙක් සෙනසුරාදා(31/10) දහවල් 12.30 ට පමණ Bendigoහිදී අවසන් වරට දැකගත හැකි විය.

ඔවුන් අවසන් වරට දුටුවේ Quarry Hill හි Hamlet වීදියේ ය. ඔවුන් 1SI4EZ අංක තහඩු සහිත කළු Mitsubishi Challenger වාහන​යක ගමන් කරන බව විශ්වාස කෙරේ.

ඔවුන්ව සෙවීම සඳහා හදිසි සෝදිසි කිරීමක් සිදු වෙමින් පවතී. Shannon Turnerගේ ඡායාරූපයක් සමාජගත කොට​ පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔවුන් දුටුවහොත් වහාම පොලීසිය දැනුවත් කරන ලෙසයි. 

Shannon Turner

ඔහුව දකින ඕනෑම කෙනෙකුට වහාම “000” දුරකතන අංකයට​ අමතන්නැයි ඉල්ලා සිටී.

COMMENTS