ටස්මේනියානු දේශසීමා COVID-19 අඩු අවදානම් සහිත ප්‍රාන්තවලට නැවත විවෘත කිරීමට නියමිතයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ටස්මේනියානු දේශසීමා COVID-19 අඩු අවදානම් සහිත ප්‍රාන්තවලට නැවත විවෘත කිරීමට නියමිතයි.

ටස්මේනියානු දේශසීමා COVID-19 අඩු අවදානම් සහිත ප්‍රාන්තවලට නැවත විවෘත කිරීමට නියමිතයි.

ටස්මේනියානු දේශසීමා COVID-19 අඩු අවදානම් සහිත ප්‍රාන්තවලට නැවත විවෘත කිරීමට නියමිතයි.

Tasmanian borders set to reopen to low-risk COVID-19 states.

ටස්මේනියා ප්‍රාන්තය ඕස්ට්‍රේලියාවේ සංචාරක කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස සැලකිය​ හැකිය​. දැනටමත් එළඹෙන දෙසැම්බර් නිවාඩු සමයේ අන්තර් ප්‍රාන්ත සංචාරකයින් තම​ නිවාඩු සැලසුම් කිරීමට පටන් ගෙන තිබේ.

නිරෝධායනයකින් තොරව උතුරු ඕස්ට්‍රේලියාව, දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාව, බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාව, ක්වීන්ස්ලන්තය සහ ACT ප්‍රදේශවල ජනතාවට සඳුදා(26/10) සිට ටස්මේනියාවට ඇතුළු විය හැකිය.

නොවැම්බර් 2 වනදා නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත වැසියන් සඳහා ටස්මේනියා ප්‍රාන්ත දේශ සීමා විවෘත කිරීමට අපේක්‍ෂා කෙරේ. 

නිරෝධායනයකින් තොරව නිව් සවුත් වේල්ස් සහ වික්ටෝරියානුවන්ට ඇතුළු විය හැකි වන තෙක් සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව අඩු මට්ටමක පවතින බව ටස්මේනියානු සංචාරක ක්‍රියාකරුවන් පවසයි.

වයස්ගත සත්කාර සේවා සපයන්නන් පවසන්නේ දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කර ඇති ආරක්ෂක පියවරයන් ඕනෑම අවදානමකට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා හොඳ ස්ථාවරයක සිටින බවයි.

 

COMMENTS