වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට කොරෝනා නීති වෙනස් වන ආකාරය මෙසේය​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට කොරෝනා නීති වෙනස් වන ආකාරය මෙසේය​.

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට කොරෝනා නීති වෙනස් වන ආකාරය මෙසේය​.

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට කොරෝනා නීති වෙනස් වන ආකාරය මෙසේය​.

Here’s how coronavirus rules change in Victoria from midnight today.

අද(18/10) රාත්‍රී 11:59 සිට මෙට්‍රෝ මෙල්බර්න් හි;

 • ව්‍යායාම සඳහා නිවසින් පිටවීම හෝ එළිමහනේ කාලය​ ගත කිරීම සඳහා කාල සීමාවක් නොමැත.
 • ගමන් දුර කිලෝමීටර් 25 ක් දක්වාත් නිවෙස් දෙකකින් එළිමහන්රැස්විය හැකි පුද්ගලයින් ගණන 10 දෙනෙකු දක්වාත් ඉහළ යනු ඇත.
 • ටෙනිස්, ස්කේට් උද්‍යාන, ගොල්ෆ් උද්‍යාන නැවත විවෘත වේ.
 • කොණ්ඩා මෝස්තර සාප්පු නැවත විවෘත වේ.
 • දේපල වෙන්දේසි සඳහා උපරිම පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකුට​ සහභාගී විය හැකිය.
 • වාණිජ දේපල වෙළඳාම් පරීක්ෂණ සිදුවිය හැකිය.
 • එළිමහන් තටාකවල පිහිනුම් ක්‍රීඩකයින් 30 දෙනෙක් සහභාහී විය හැකි අතර​ ගෘහස්ථ තටාක සඳහා​ සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයෙකු සමඟ වරකට එක් අයෙක් (one-on-one) සඳහා විවෘත වේ.
 • අත්‍යවශ්‍ය නොවන එළිමහන් නිවාස නඩත්තු කිරීම, අළුත්වැඩියා කිරීම සහ නිවාස පින්තාරු කිරීම උපරිම සේවකයින් පස් දෙනෙකු සමඟ සිදුවිය හැකිය.
 • ඒකල හෝ ස්වයංක්‍රීය කාර් සේදීම සහ තටාක පිරිසිදු කිරීම සඳහා අවසර දෙනු ලැබේ.
 • ජංගම හෝ ගෘහ ව්‍යාපාරික සුරතල් සතුන් ඇති කිරීමට අවසර ඇත.
 • එළිමහන් ඡායාරූපකරණයට අවසර ඇත.
 • සෞඛ්‍ය සේවාවන් (allied health services) නැවත යථා තත්වයට පත්වේ.

අද රාත්‍රී 11:59 සිට කලාපීය වික්ටෝරියා හි:

 • දෙදෙනෙකුට ඔවුන් ගේ යැපෙන්නන් ඇතුලුව​ වෙනත් නිවසකට යාමට​ අවසර ඇත. ඔබේ නිවසට​ විවිධ පවුල් පැමිණිය හැකි නමුත් ඔවුන්ට නිවසට පැමිණිය හැක්කේ දිනකට එක් වරක් පමණි.
 • ආගන්තුක සත්කාර සේවාවන් (hospitality) සඳහා පිටත රැස්විය හැකි පුද්ගලයින්  70 ක් සහ ඇතුළත පුද්ගලයින් 40 ක් දක්වා ධාරිතාව වැඩි කළ හැකිය.
 • එළිමහන් ආගමික රැස්වීම් පුද්ගලයින් 20 ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇත.
 • ගෘහස්ථ තටාක වයස අවුරුදු  18 සහ ඊට අඩු සඳහා උපරිම වශයෙන් පිහිනුම් ක්‍රීඩකයින් 20 දෙනෙකු සඳහා විවෘත වේ.
 • උපරිම වශයෙන් පුද්ගලයින් 20 ක් සහිතව පුස්තකාල, සෙල්ලම් පුස්තකාල නැවත විවෘත වනු ඇත.
 • නිවැසියන්ට වරකට එක් පුද්ගලයෙකුට වඩා රැකවරණය දීමට​ යා හැකිය.

COMMENTS