නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන්​ මහජන සෞඛ්‍ය අනතුරු ඇඟවීමක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන්​ මහජන සෞඛ්‍ය අනතුරු ඇඟවීමක්!

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන්​ මහජන සෞඛ්‍ය අනතුරු ඇඟවීමක්!

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන්​ මහජන සෞඛ්‍ය අනතුරු ඇඟවීමක්!

NSW Public Health Alert-Great Beginnings Child Care Centre

ඊයේ රාත්‍රියේ නිල වාර්තාකරණයෙන් තහවුරු වූ පරිදි Oran Parkහි පිහිටි  Great Beginnings Child Care Centreහි  කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු සහ දරුවෙකු COVID-19 සඳහා ධනාත්මක බව හඳුනා ගෙන ඇත​.

NSW හි ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය නිලධාරි වෛද්‍ය Kerry Chant පවසන්නේ ඔක්තෝබර් 2 සිට ඔක්තෝබර් 13 දක්වා එම මධ්‍යස්ථානයේ සිටි සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය සහ ළමුන්  COVID-19 පරීක්ෂාවට ලක් කර ප්‍රතිපල ලැබෙන තෙක් හුදෙකලා විය යුතු බවයි.

COMMENTS