නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත අගමැතිනී Gladys Berejiklianට​ එරෙහිව නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත විපක්ෂය විසින් ගෙන ආ විශ්වාසභංග යෝජනාව අසාර්ථක වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත අගමැතිනී Gladys Berejiklianට​ එරෙහිව නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත විපක්ෂය විසින් ගෙන ආ විශ්වාසභංග යෝජනාව අසාර්ථක වේ.

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත අගමැතිනී Gladys Berejiklianට​ එරෙහිව නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත විපක්ෂය විසින් ගෙන ආ විශ්වාසභංග යෝජනාව අසාර්ථක වේ.

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත අගමැතිනී Gladys Berejiklianට​ එරෙහිව නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත විපක්ෂය විසින් ගෙන ආ විශ්වාසභංග යෝජනා අසාර්ථක වේ.

NSW premiere Gladys Berejiklian survives no-confidence motions in NSW Parliament.

නිව් සවුත් වේල්ස් අගමැති Gladys Berejiklian එක් ඡන්දයකින් NSW ඉහළ සභාවේ පැවති විශ්වාසභංග යෝජනාවෙන් බේරී ඇති අතර​ පහළ මන්ත්‍රණ සභාවේදී එම යෝජනාවෙන් බේරී ඇත්තේ ඡන්ද 47- 38 ලෙස ලබාගනිමිනි.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා කෙරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව විපක්ෂය විසින් නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර එම විශ්වාසභංග යෝජනාව පදනම් වූයේ අපකීර්තියට පත් හිටපු රජයේ මන්ත්‍රීවරයෙකු වූ Daryl Maguire සමඟ නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත අගමැතිනී Gladys Berejiklian සමීප පෞද්ගලික සම්බන්ධතාවයක් තිබූ බව අනාවරණය වීමත් සමග ඇයට සිය ධුරයෙන් ඉවත් වීමට බල කිරීමය​.

 

COMMENTS