වික්ටෝරියානු අගමැති Daniel Andrewsට​ එරෙහිව Michael O’Brien විසින් ගෙන ආ විශ්වාසභංග යෝජනාව අසාර්ථක වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියානු අගමැති Daniel Andrewsට​ එරෙහිව Michael O’Brien විසින් ගෙන ආ විශ්වාසභංග යෝජනාව අසාර්ථක වේ.

වික්ටෝරියානු අගමැති Daniel Andrewsට​ එරෙහිව Michael O’Brien විසින් ගෙන ආ විශ්වාසභංග යෝජනාව අසාර්ථක වේ.

වික්ටෝරියානු අගමැති Daniel Andrewsට​ එරෙහිව Michael O’Brien විසින් ගෙන ආ විශ්වාසභංග යෝජනාව අසාර්ථක වේ.

No-confidence motion against Daniel Andrews fails.

වික්ටෝරියානු විපක්ෂ නායකවරයා, වික්ටෝරියානු අගමැති Daniel Andrews පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාසභංග යෝජනාවකින් ධුරයෙන් නෙරපා හැරීමේ උත්සාහයක නිරත විය​.

මේ පිළිබඳ වික්ටෝරියානු පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද රාත්‍රී 9ට පැවැති ඡන්ද විමසීමෙන් 44-23ක් ලෙස පහසුවෙන් මෙම​ විශ්වාසභංග යෝජනාව පරාජය විය.

විපක්ෂයට පාර්ලිමේන්තු වාරයක් තුළ මේ ආකාරයේ එක් විශ්වාසභංග යෝජනාවක් පමණක් හඳුන්වා දිය හැකි අතර, පහළ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ කම්කරු පක්‍ෂයේ ප්‍රබල බහුතරය හේතුවෙන් එය අසාර්ථක විය.

 

COMMENTS