රටපුරා සිදු වූ තාක්ෂණික දෝෂ හේතුවෙන් වසා දැමූ Coles වෙළඳසැල් පාරිභෝගිකයින්ට වාසි රැසක් සමඟින් නැවත විවෘත වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

රටපුරා සිදු වූ තාක්ෂණික දෝෂ හේතුවෙන් වසා දැමූ Coles වෙළඳසැල් පාරිභෝගිකයින්ට වාසි රැසක් සමඟින් නැවත විවෘත වේ.

රටපුරා සිදු වූ තාක්ෂණික දෝෂ හේතුවෙන් වසා දැමූ Coles වෙළඳසැල් පාරිභෝගිකයින්ට වාසි රැසක් සමඟින් නැවත විවෘත වේ.

රටපුරා සිදු වූ තාක්ෂණික දෝෂ හේතුවෙන් වසා දැමූ Coles වෙළඳසැල් පාරිභෝගිකයින්ට වාසි රැසක් සමඟින් නැවත විවෘත වේ.

Coles stores reopen after nationwide technical failure shuts down registers.

Coles සුපිරි වෙළඳසැල් තොරතුරු තාක්ෂණ දෝෂයකට මුහුණ දීමෙන් පසු  ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා ඇති බොහෝ වෙළෙඳ සැල් තාවකාලිකව වසා දැමීමෙන් පසු නැවත විවෘත කර ඇත.

කෝල්ස් ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ “අපගේ විකුණුම් පද්ධතිය පිළිබඳ තාක්ෂණික ගැටලුවකින්” පසුව සියලුම වෙළඳසැල් ජාතික වශයෙන් නැවත විවෘත කර ඇති බවයි.

“අපගේ කණ්ඩායම අපව නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමට වෙහෙස මහන්සි වී සිටියදී ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ඉවසීමට ස්තූතිවන්ත වන ලෙස කෝල්ස් සුපිරි වෙළඳසැල් පාරිභෝගිකයින්ට මෙම සති අන්තයේ ඔවුන්ගේ ආහාර සහ සිල්ලර බඩු පිළිබඳ triple flybuys ලකුණු ලැබෙනු ඇත” යනුවෙන් ප්‍රකාශකයා පැවසීය.

ඔක්තෝබර් 18 වන ඉරිදා දක්වා ඩොලර් 50 ට වැඩි ඇණවුම් සඳහා නොමිලේ නිවාස සඳහා ලබා (free home delivery) දෙන බව ඇය පැවසුවාය.

ඇනහිටීමට නිශ්චිත හේතුව පිළිබඳව සමාගම විස්තර ලබා දී නැත.

COMMENTS