සිංගප්පූරුව ඔක්තෝබර් 8 සිට ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරකයින් සඳහා තම දොරටු විවෘත කරයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සිංගප්පූරුව ඔක්තෝබර් 8 සිට ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරකයින් සඳහා තම දොරටු විවෘත කරයි.

සිංගප්පූරුව ඔක්තෝබර් 8 සිට ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරකයින් සඳහා තම දොරටු විවෘත කරයි.

සිංගප්පූරුව ඔක්තෝබර් 8 සිට ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරකයින් සඳහා තම දොරටු විවෘත කරයි. Singapore to open its doors to Australian visitors from October 8.

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය​ හැරුණු විට සිංගප්පූරුව ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් පැමිණෙන සංචාරකයින්ට ලබන සතියේ සිට ඇතුළුවීමට අවසර දෙනු ඇත.

පසුගිය මාසයේ සිංගප්පූරුව Brunei සහ නවසීලන්තයෙන් පැමිණි අමුත්තන් පිළිගත් අතර කොරෝනා වසංගතය තුරන් වූ​ පසු සිය දේශසීමා නැවත විවෘත කරමින් සිටී.

මෙලෙස සිංගප්පූරුවට ඇතුල් වූ පසු සංචාරකයින් කොරෝනා පරීක්‍ෂාවට අදාල ස්වොබ් සාම්පලයක් ලබා ගැනීමට පියවර ගෙන ඇත​. සංක්‍රාන්තියකින් තොරව සෘජු ගුවන් ගමන් වල ගමන් කළ යුතු අතර සම්බන්ධතා සොයා ගැනීම සඳහා ජංගම යෙදුමක් (mobile app) බාගත කළ යුතුය.

වියට්නාමයේ සිට පැමිණෙන සංචාරකයින්ට ද අවසර දෙනු ලැබේ. සිංගප්පූරුවේ මෙම පියවර ඒකපාර්ශ්වික වේ.

COMMENTS