ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරිකයෙක් (sole trader) ද​? එසේනම් JobKeeper දීමනාව ලැබීමට ඔබ සුදුස්සෙක් වෙනු ඇත. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරිකයෙක් (sole trader) ද​? එසේනම් JobKeeper දීමනාව ලැබීමට ඔබ සුදුස්සෙක් වෙනු ඇත.

ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරිකයෙක් (sole trader) ද​? එසේනම් JobKeeper දීමනාව ලැබීමට ඔබ සුදුස්සෙක් වෙනු ඇත.

ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරිකයෙක් (sole trader) ද​? එසේනම් JobKeeper දීමනාව ලැබීමට ඔබ සුදුස්සෙක් වනු ඇත. As a sole trader, am I still eligible for JobKeeper?

මෙම සතියේ සිට, කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් ආර්ථික​ අපහසුතා වලට ලක් වී ඇති තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරිකයින් පිළිබඳ ව ඉලක්ක කර ගනිමින් මෙම දීමනාව හඳුන්වා දී ඇත​.

ඔබ පහත සඳහන් සියලු කොන්දේසි සපුරාලන තාක් කල් ඔබ සහ ඔබේ සේවකයින් JobKeeper දීමනාව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබයි.

  • පළමුවෙන්ම, ඔබ තනි වෙළෙන්දෙකු බව ඔප්පු කළ යුතුය (ඔබ ඔබේ ව්‍යාපාර අයිතිවාසිකම් පෙන්විය යුතුය​) සහ මෙම සියලු අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතුය:
  •  2020 මාර්තු 1 වන දින ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ව්‍යාපාරයක් සිදු කරපු බවට සහතික කල යුතුය​.
  • ඔබ 2020 මාර්තු 12 වන දින ABN එකක් ඇති අතර 2018-19 ආදායම් බදු වාර්තාවක් හෝ මෑත කාලීන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රකාශයක් හෝ GST ප්‍රතිලාභයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය​.
  • ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ක්‍රියාකාරීව නිරතව සිටී (2020 මාර්තු 1 වන විට සහ ඔබ කියා සිටින දෙසතිය දක්වා)
  • අවම වශයෙන් වයස​ අවුරුදු 18 ක් සහ ඕස්ට්‍රේලියානු පදිංචිකරුවෙක් (හෝ ආදායම් බදු අරමුණු සඳහා පදිංචිකරුවෙක්)
  • රජයේ දෙමාපිය නිවාඩු (parental leave) දීමනා නොලැබිය​ යුතුය​.
  • සේවක වන්දි ඔබට නොලැබිය​ යුතුය​.
  • ඔබ වෙනත් ආයතනයක සේවකයෙකු නොවිය​ යුතුය​.
  • MyGov හරහා ATO හට JobKeeper නාමයෝජනා දැන්වීමක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය​.
  • සැබෑ GST පිරිවැටුම (turnover) භාවිතා කරමින් පිරිවැටුමේ අඩුවීමක් පෙන්නුම් කළ යුතුය​.

“ව්‍යාපාරිකයාට​ පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව සැප්තැම්බර් කාර්තුවේදී සියයට 30 ක ආදායමක් පහත වැටී තිබිය යුතුය” යනුවෙන් Newmarket Accounts හි කුඩා ව්‍යාපාර ගණකාධිකාරී Sally Xia පැවසීය.

ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රකාශන (BAS) හරහා මෙය පෙන්විය හැකි බව ඇය පවසයි.

COMMENTS