ශ්‍රී ලංකාවේ ඡන්දෙ දාන්න නොගියොත් දඩ අය කරන ක්‍රමවේදයක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාවේ ඡන්දෙ දාන්න නොගියොත් දඩ අය කරන ක්‍රමවේදයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඡන්දෙ දාන්න නොගියොත් දඩ අය කරන ක්‍රමවේදයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඡන්දෙ දාන්න නොගියොත් දඩ අය කරන ක්‍රමවේදයක්
A system that imposes fines if you do not go to the polls in Sri Lanka

ඡන්දය පාවිච්චි නොකරන ඡන්දදායකයන්ගෙන් දඩයක් අය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ඇති කළ යුතු බව කම්කරු ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඊයේ (23/09) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැසීය​.

තවද​, එතුමා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ දේශපාලන පක්ෂවලින් තරුණ කාන්තා නියෝජනයක් ඇතිවිය යුතු බව යි.

පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන දින වකවානු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කළ යුතු බව කී ඇමැතිවරයා නව ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීමේදී මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ යුතු බවද සඳහන් කළේය​.

COMMENTS