නිව් සවුත් වේල්ස් දේශ සීමාව විවෘත කිරීමට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා රජය සූදානම් වන බැවින් දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානුවන් සුපරීක්ෂාකාරීව සිටින ලෙසට රජය දැනුම් දේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් දේශ සීමාව විවෘත කිරීමට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා රජය සූදානම් වන බැවින් දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානුවන් සුපරීක්ෂාකාරීව සිටින ලෙසට රජය දැනුම් දේ.

නිව් සවුත් වේල්ස් දේශ සීමාව විවෘත කිරීමට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා රජය සූදානම් වන බැවින් දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානුවන් සුපරීක්ෂාකාරීව සිටින ලෙසට රජය දැනුම් දේ.

නිව් සවුත් වේල්ස් දේශ සීමාව විවෘත කිරීමට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා රජය සූදානම් වන බැවින් දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානුවන් සුපරීක්ෂාකාරීව සිටින ලෙසට රජය දැනුම් දේ.
South Australians have been warned to take extra health precautions as the state prepares to open its border with New South Wales.

නිව් සවුත් වේල්ස් දේශ සීමාව ලබන අඟහරුවාදා (22/09) වන විට විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රාන්ත අගමැති Steven Marshall සඳහන් කළේය​.
එබැවින් අමතර සෞඛ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට අනතුරු අඟවා තිබේ. තවද දේශ සීමා විවෘත කලද ප්‍රාන්තයේ පවතින කොරෝනා නීති ලිහිල් නොකරන බවට ප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරී මහාචාර්ය Nicola Spurrier පැවසීය​.
නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ සිට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණෙන දහස් ගණනකට නිරෝධායනය කිරීමට අවශ්‍ය නොවනු ඇත.

COMMENTS