බටහිර ඔස්ට්‍රේලියා ඉහළම දෛනික ආසාදිතයින් ගතවූ පැය 24 තුළ

කොවිඩ් වසංගතය ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා කාලය තුළ බටහිර ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තය වාර්තා කළ ඉහළම දෛනික ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව වන 17,105 ගතවූ පැය 24 තුළ වාර්තා කර ඇත.

මේ වන විට බටහිර ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තයේ රෝහල් ගත කළ කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 300 ක් වන අතර මීට පෙර සිදුවූ කොවිඩ් මරණ 6 ක්ද ඔවුහු වාර්තා කරති.

ගතවූ පැය 24 තුළ ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් කොවිඩ් මරණ 46 ක් වාර්තා වී ඇත.

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් කොවිඩ් මරණ 22 ක්ද වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් 14 ක්ද දකුණු ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තයෙන් 05 ක්ද ඊට ඇතුලත්වේ.

ගතවූ පැය 24 තුළ ACT හි ආසාදිතයින් 82 දෙනෙකු රෝහල්ගත කර ඇති බව සඳහන්.

එය පසුගිය මාස දෙක තුළ ACT හි රෝහල්ගත කළ කොවිඩ් ආසාදිතයින් ගේ ඉහළම අගය ලෙස ද වාර්තා වේ.