මෙවර ෆෙඩරල් මැතිවරණයේ පූර්ව ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමෙන් නව වාර්තාවක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙවර ෆෙඩරල් මැතිවරණයේ පූර්ව ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමෙන් නව වාර්තාවක්

මෙවර ෆෙඩරල් මැතිවරණයේ පූර්ව ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමෙන් නව වාර්තාවක්

පසුගිය ෆෙඩරල් මැතිවරණවලට සාපේක්ෂව මෙවර මැතිවරණයේදී පූර්ව ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම් (pre-poll) ඉහළගොස් තිබෙනවා.

ඔස්ටේ්‍රලියානු මැතිවරණ කොමිසමට අනුව අද වනවිට ලක්ෂ 16 කට අධික ඡන්ද දායකයන් පිරිසක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කර අවසන් බව සඳහන්.

තවත් සතියක් පමණ මේ සඳහා පවතින බැවින් මෙවර පූර්ව ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම වාර්තාවක් තබනු ඇති බවටයි අනාවැකි පළවන්නේ.

මේ දක්වා ඉහළම පූර්ව ඡන්ද ප්‍රතිශතය සටහන්වූයේ 2019 වසරේදීයි.

2022 ඔස්ටේ්‍රලියානු ෆෙඩරල් මහ මැතිවරණය ලබන සෙනසුරාදා පැවැත්වෙනවා.

COMMENTS