වික්ටෝරියා ලිංගික ශ්‍රමිකයින්ට සහනයක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ලිංගික ශ්‍රමිකයින්ට සහනයක්

වික්ටෝරියා ලිංගික ශ්‍රමිකයින්ට සහනයක්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ලිංගික ශ්‍රමිකයින්ට (Sex workers) ප්‍රාන්තයේ වීදි මත පදනම්ව ක්‍රියා කිරීමට දැන් නිදහස ලබාදී තිබේ.

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ලිංගික රැකියා අපරාධයක් නොවන බවට පත් කිරීමේ මෙම පියවර වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් බව පාරිභෝගික කටයුතු අමාත්‍ය Melissa Horne පැවසුවාය.

මෙම වෙනස් කිරීම 2021 Sex Work Decriminalisation පනත යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.

සිදුකළ ප්‍රතිසංස්කරණ යටතේ, පුද්ගලයන්ට සහ සංවිධානවලට ලිංගික ශ්‍රමිකයෙකු යන පදනම මත යම් කෙනෙකුගේ සේවය වෙනස් කොට සැලකීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ද තහනම් වේ.

උදෑසන 6 සිට පස්වරු 7 දක්වා පාසල්, care services හෙවත් රැකවරණ සේවා සහ පූජනීය ස්ථාන අසල සහ නිවාඩු දිනවලදී අදාළ වීදි වල ලිංගික ශ්‍රමිකයන් තම රැකියාවේ යෙදීම නීතියෙන් වරදක් වේ.

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය යනු ලිංගික ශ්‍රමය අපරාධයක් හෝ නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් නොවන බවට නීති සම්මත කළ ඔස්ට්‍රේලියාවේ තෙවැනි ප්‍රාන්තය වේ.

-SBS

COMMENTS