මෙල්බන් නගරය සඳහා අලුතින් ට්‍රෑම් රථ 100 ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බන් නගරය සඳහා අලුතින් ට්‍රෑම් රථ 100 ක්

මෙල්බන් නගරය සඳහා අලුතින් ට්‍රෑම් රථ 100 ක්

මෙල්බන් නගරය සඳහා අලුතින් ට්‍රෑම් රථ 100 ක් ධාවනයට එක් කිරීමට පියවර ගන්නා බව වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත අගමැති ඩැනියල් ඇන්ඩෲස් පවසනවා.

ඒ සඳහා වැය කෙරෙන මුදල ඩොලර් බිලියන 1.85 ක්.

මීට අමතරව මෙල්බන් වයඹ දිග ප්‍රදේශයේ ට්‍රෑම් රථ නඩත්තු මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීමටද ප්‍රාන්ත රජය සැළසුම් කර තිබෙනවා.

2025 වසර වනවිට මෙම නව ට්‍රෑම් රථ ධාවනයට එක් කෙරෙනු ඇති.

දැනට මෙල්බන් නගරය පුරා ධාවනයට යොදවා ඇති උස් පතුළ සහිත ට්‍රෑම් රථ කිහිපයක් ධාවනයෙන් ඉවත් කර ඒ වෙනුවට මෙම නව ට්‍රෑම් රථ එක් කිරීමට නියමිතයි.

වික්ටෝරියා ඉතිහාසයේ එකවර වැඩිම ට්‍රෑම් රථ සංඛ්‍යාවක් ඇණවුම් කෙරෙන පළමු අවස්ථාවද මෙය වනවා.

COMMENTS