වික්ටෝරියා පාසල් වෙත නොමිලේ රැපිඩ් කට්ටල මිලියන 16 ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා පාසල් වෙත නොමිලේ රැපිඩ් කට්ටල මිලියන 16 ක්

වික්ටෝරියා පාසල් වෙත නොමිලේ රැපිඩ් කට්ටල මිලියන 16 ක්

පාසල් ඉලක්ක කරගෙන රැපිඩ් ඇන්ටිජන් කට්ටල මිලියන 16 ක් නොමිලේ බෙදා හැරීමට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

02 වාරයේ පළමු සති හතර දක්වා සිසුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා එය බලාත්මකයි.

මේ අතර Northern Territory මහජන සෞඛ්‍ය නීති කිහිපයක් ලිහිල් කර ඇත.

උදාහරණයක් ලෙස, තැබෑරුම්, pubs, රාත්‍රී සමාජශාලා, අවන්හල්, කැසිනෝ, සිනමා ශාලා සහ රංග ශාලාවලට ඇතුළු වීමට Northern Territory නිවැසියන්ට තවදුරටත් එන්නත් පිළිබඳ සාක්ෂි පෙන්වීම අවශ්‍ය නොවේ.

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය Brad Hazzard COVID-19 සඳහා ධනාත්මක බව පරීක්‍ෂා කර ඇත.

COMMENTS